หนังสือ    นิตยสาร    อื่นๆ    

 

 

หน้าหลัก >> หัวข้อข่าวสาร >> ข่าวสาร
 
 
Create your life @ The Miracle Camp
 
     
  Life is your creation @ The Miracle Camp สร้างชีวิตใหม่ในแบบที่คุณต้องการ ที่ เดอะ มิราเคิล แคมป์
วันที่ 06 พ.ย. 2012 เวลา 18:43:05
 
     
 

 

 

 

สนุกสนาน และ ผ่อนคลายกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่จะทำให้คุณค้นพบพลังและศักยภาพภายในตนเอง ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภาวะผู้นำจากภายใน เพื่อนำพาตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน และประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

เดอะ มิราเคิล แคมป์ เป็นของคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ อาทิ พนักงานในองค์กร นักธุรกิจ ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา

-           วัยรุ่นจะได้ประสบการณ์ใหม่ในการสร้างชีวิตอันแสนสุขด้วยตนเอง

-           ครอบครัวจะได้มีกิจกรรมที่มีคุณค่าร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

-           องค์กรจะได้พนักงานที่มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความสามัคคี มีประสิทธิภาพ และมีหัวใจบริการ

-           ประเทศชาติจะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

 

วิทยากร : มาร์ตินา สแปรงเกอร์, ปรีดา ยมพุก, ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส

 

14-16 ธันวาคม 2555

ที่ จ.นครนายก

ราคา 8,500 บาท (รวมที่พัก, อาหาร 6 มื้อ) มีพาหนะรับส่งจาก workpoint – ที่พัก

 

ลงทะเบียนติดต่อ

084-8747323, 086-3913361, 085-9809800, 02-833-2800-9