หนังสือ    นิตยสาร    อื่นๆ    

 

 

หน้าหลัก >> หัวข้อข่าวสาร >> ข่าวสาร
 
 
 
     
  น้องๆ คนไหนได้รับรางวัลบ้างมาดูกัน
วันที่ 17 ม.ค. 2013 เวลา 16:16:37
 
     
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัดสินเรียงความ “ยักษ์กับมิตรภาพ”

คะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เนื้อหา และความสวยงาม
เนื้อหา วัดจากความน่าสนใจเรื่องราว บอกเล่าเรื่องของมิตรภาพได้น่าประทับใจ เต็ม 10 คะแนน
ความสวยงาม ตกแต่งหน้ากระดาษอย่างสร้างสรรค์ สวยงาม เต็ม 10 คะแนน
ฉะนั้นคะแนนที่ได้จึงเป็นคะแนนองค์รวม ถ้ายอดเยี่ยมในด้านใดด้านหนึ่งก็ยังชี้ผลไม่ได้

ตัดสินโดยผู้บริหาร บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ
ของ สำนักพิมพ์ เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง รวม 5 คน

จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ และผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับถัดมาก็จะได้รางวัลในลำดับถัดไป


ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
ด.ช. ณภัทฐ์ ทวีวุฒิ กรุงเทพฯรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ด.ญ. โอเมฆา สมภาร ชัยภูมิรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
ด.ญ. ชัญณิตา ทวีวุฒิ กรุงเทพฯรางวัลชมเชย 10 รางวัล (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน)
รับทุนการศึกษารางวัลละ 500 บาท

ด.ญ. กชามาศ อ่อนระเบียบ
ด.ญ. กรชกร สุวรรณสุนทร
ด.ญ. จริมา ศรารัชต์
ด.ญ. เดียนา เหสามี
ด.ญ. ธัญชนก เส็งมี
ด.ญ. ปุณยธร คุณาชินภัทร
ด.ช. ศิรวิทย์ วิทยายงค์
ด.ญ. อรกมล แก้วบุญ
ด.ญ. อริสรา หมัดละ
ด.ช. อานัส หมัดละ

สำหรับน้องๆ ที่ได้รับรางวัล จะมีพี่ๆ ติดต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์ ที่เขียนมา

ขอบคุณน้องทุกคนที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ

หวังว่าคราวหน้าเราคงได้มาร่วมกิจกรรมกันใหม่